ประกาศ :


  • Sale ขาย
  • 31.08.2023
  • By: อำพรชัย รักไทยแสนทวี

apple magic keyboard with numeric key

Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
apple magic keyboard with numeric key


Condition: 100%
Price:
3500

รายงานกลโกง
Contact:
อำพรชัย รักไทยแสนทวี
Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Phone:
0970408656

ปิดระบบแสดงความเห็นชั่วคราว