ประกาศ :


  • Sale ขาย
  • 21.10.2021
  • By: Nawinda Thongchat

I Pad Pro

Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
iPad Pro 10.5
March 18, 2019
iPad Pro 10.5" (Wi-Fi + Cellular) 4 GB*


Condition: 95%
Price:
19,900

รายงานกลโกง
Contact:
Nawinda Thongchat
Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Phone:
0816508156

ปิดระบบแสดงความเห็นชั่วคราว