ประกาศ :


  • Sold out สินค้าขายแล้ว
  • 22.02.2021
  • By: Armie T

Apple Magic Keyboard

Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Apple Magic Keyboard
Model 1644

สภาพดี มีร่องรอยการใช้งานน้อยมาก ภาษาอังกฤษ
ไม่มีกล่องและสาย USB


Condition: 96%
Price:
1900

รายงานกลโกง
Contact:
Armie T
Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Phone:
0655377520

ปิดระบบแสดงความเห็นชั่วคราว