ประกาศ :


  • Sold out สินค้าขายแล้ว
  • 20.02.2021
  • By: Armie T

Apple Wireless Keyboard A1314 4th Gen

Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Apple Wireless Keyboard (4th Gen)
Model A1314 ภาษาอังกฤษ
สถาพเหมือนใหม่ สติกเกอร์กันรอยยังอยู่
ติดมากับ iMac ใช้ครั้งเดียว
เป็นรุ่นสุดท้ายที่สามารถเปลี่ยน battery ได้ ใช้ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน


Condition: 99
Price:
1100

รายงานกลโกง
Contact:
Armie T
Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Phone:
0655377520

ปิดระบบแสดงความเห็นชั่วคราว