ประกาศ :


  • Wanted ต้องการซื้อ
  • 16.10.2020
  • By: กวีวงค์ ขันติวุฒิกร

รับ MacBook 2013+ (งบ10,000บ.)

Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
MacBook 2013+ (งบ10,000บ.)


Condition: 90+
Price:
10,000บาท

รายงานกลโกง
Contact:
กวีวงค์ ขันติวุฒิกร
Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Phone:
0641562968

ปิดระบบแสดงความเห็นชั่วคราว