ประกาศ :


  • แจ้งเครื่องMacหาย
  • 29.03.2010
  • By: วิยะดา เตียวพงษ์พันธุ์

หาย MacBook 13.3" 2.4 GHz HD 160 GB RAM 2GB Superdrive สีขาว

Verified Seller : ผู้ขายได้ส่งเอกสารรับรองตัวตนให้ทีมงาน Mac2Hand แล้ว โดยการ Verified เป็นเพียงการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้ขายเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันการได้รับสินค้าของผู้ซื้อกับผู้ขายท่านนี้ ทาง Mac2Hand ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากเกิดกรณีการโกงที่เกิดขึ้นจาก Verified Seller แต่เรายินดีให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน
หาย MacBook 13.3" 2.4 GHz HD 160 GB RAM 2GB Superdrive สีขาว SN:W8825R0R0P1
วิยะดา เตียวพงษ์พันธุ์ 081-409-6788


Condition: xxx
Price:
XXX

รายงานกลโกง
Contact:
user_rank
วิยะดา เตียวพงษ์พันธุ์
Verified Seller : ผู้ขายได้ส่งเอกสารรับรองตัวตนให้ทีมงาน Mac2Hand แล้ว โดยการ Verified เป็นเพียงการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้ขายเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันการได้รับสินค้าของผู้ซื้อกับผู้ขายท่านนี้ ทาง Mac2Hand ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากเกิดกรณีการโกงที่เกิดขึ้นจาก Verified Seller แต่เรายินดีให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน
Phone:
081-409-6788

ปิดระบบแสดงความเห็นชั่วคราว