ประกาศ :


  • Sold out สินค้าขายแล้ว
  • 15.06.2020
  • By: ปิยพงศ์ ลิมปนะเศรษฐ์

Apple TV GEN 3 สภาพ 95% 1,400 บาท

Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Apple TV GEN 3 สภาพ 95% มีอุปกรณ์ครบกล่อง ขายเพราะไม่ได้ใช้แล้ว
1400 บาท


Condition: 95
Price:
1400

รายงานกลโกง
Contact:
ปิยพงศ์ ลิมปนะเศรษฐ์
Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Phone:
0897451196

ปิดระบบแสดงความเห็นชั่วคราว