ประกาศ :


  • Sold out สินค้าขายแล้ว
  • 03.03.2020
  • By: อณัติชา จรรยารักษ์

AppTv 64g 4k

Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
ดูของจริงได้ FB: อณัติชา จรรยารักษ์ โอนก่อน ไม่ COD มีอุปกรณ์พร้อมครบ


Condition: 95
Price:
7000

รายงานกลโกง
Contact:
อณัติชา จรรยารักษ์
Unverified Seller : ผู้ขายท่านนี้ได้ผูกเบอร์ที่มีอยู่จริงกับ OTP ในระบบของเรา ขอให้โทรนัดเจอตรวจเช็คเครื่องด้วยตนเอง ห้ามโอนเงินทุกกรณี
Phone:
0886696194

ปิดระบบแสดงความเห็นชั่วคราว